Aanbestedingsdossier vervanging buitenschrijnwerk ziekenhuis Middelheim


In opdracht van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen heeft Gevelinzicht voor de campus Middelheim een aanbestedingsdossier opgemaakt voor het vervangen van het buitenschrijnwerk. Het ontwerp tracht zo goed mogelijk het originele schrijnwerk te benaderen.

Het buitenschrijnwerk zal per vleugel en per verdieping gefaseerd worden vervangen.