top of page

Masterplan voor de BENOvatie van appartementsgebouwen i.s.m. Stad Antwerpen


Gevelinzicht is aangesteld voor de opmaak van een Masterplanstudie voor twee appartementsgebouwen op Linkeroever.

Deze studies worden uitgevoerd volgens bepalingen opgesteld door de Stad Antwerpen: naast een grondige conditiestaat van het gebouw inclusief alle technische installaties worden ook andere aspecten zoals (brand)veiligheid en woonkwaliteit geëvalueerd. Alle investeringen voor de komende 20 jaar worden in kaart gebracht: de noodzakelijke herstellingswerken, vervangingsinvesteringen en werken om het gebouw conform de wettelijke verplichtingen te brengen. Daarnaast worden 2 duurzamere scenario's uitgewerkt: de noodzakelijke investeringen worden gecombineerd met energiebesparende en comfortmaatregelen.

Voor deze Masterplanstudies werken we samen met Tecon, studiebureau speciale technieken en stabiliteit.

De Renovatiecoach van de Stad Antwerpen zal met de output van de Masterplanstudies de mogelijke premies en alternatieve financieringsmogelijkheden in kaart brengen.

Meer info over de Masterplanstudie BENOvatie en subsidiëring van deze studie:

https://www.antwerpen.be/premie-voor-masterplan-benovatie

bottom of page