Aanbesteding renovatie 21 sociale woningen in Diest


We hebben het aanbestedingsdossier voor de renovatie van 21 sociale woningen uit einde jaren ’90 in de Halve Maanstraat en Vervoortplaats in Diest afgerond. De aanleiding voor de renovatie zijn hardnekkige vochtproblemen sinds jaar en dag: condens, schimmels, geur- en comfortklachten. Uit onze voorstudie is een waaier aan oorzaken gebleken: een foute dakopbouw, onvoldoende ventileren, lekkende leidingen in de kruipkelders, onvoldoene waterkeringen aan ramen, …

De renovatie moet korte metten maken met alle problemen en zal bestaan uit een grondige dakrenovatie, het integreren van een ventilatiesysteem met individuele units, herstelwerken aan rioleringsleidingen, het voorzien van een vochtscheidende schelpenlaag op de vloer van de kruipkelders, …. Er zullen ook enkele woningen toegankelijker worden gemaakt voor bewoners in een rolstoel,

De opdracht voor aannemers wordt binnenkort gepubliceerd en de werf zal hopelijk spoedig er na opstarten. De uitvoering zal worden gefaseerd omdat de bewoners tijdelijk hun woningen dienen te verlaten.