top of page

Masterplanstudie voor BENOvatie van Riverside Toren op Linkeroever

Gevelinzicht werkt aan een Masterplanstudie voor de Riverside toren, een brutalistische hoogbouw op Linkeroever van architecten Léon Stynen en Paul De Meyer. Naast een grondige conditiestaat worden aspecten zoals brandveiligheid en wooncomfort geëvalueerd en alle nodige investeringen voor de komende 20 jaar in kaart gebracht. Ook twee duurzame scenario’s worden onderzocht waarvan eentje conform de klimaatambities voor 2050. De erfgoedwaarde van het gebouw wordt vooropgesteld dus de uitdaging is groot maar zeker niet onhaalbaar!

Voor deze Masterplanstudies werken we samen met Tecon, studiebureau speciale technieken, Servais Engineering voor de stabiliteit en de Renovatiecoach van de Stad Antwerpen die met de output van de Masterplanstudie mogelijke premies en alternatieve financierings-mogelijkheden in kaart zal brengen.

Meer info over de Masterplanstudie BENOvatie en subsidiëring van deze studie: https://www.antwerpen.be/premie-voor-masterplan-benovatie

bottom of page